Mer om Granath och om minskning av dödligt våld kan förklaras av snabbare och bättre vård

Granath vårddata
Granaths vårddata visar på en ökning av knivskärningar efter toppen av dödligt våld 1990, samtidigt som dödligt våld minskar.

Granaths vårddata (ur rapporten 2011 https://www.bra.se/download/18.744c0a913040e4033180001774/1371914718780/2011_5_dodliga_valdets_utveckling.pdf) visar en ökning av vårdade för knivskärningar efter att toppen för dödligt våld nåtts. Samtidigt som vårdade för skottskador förblir relativt oförändrat. Detta talar ganska tydligt för en ökning av våldet och/eller möjligen bara för en snabbare och bättre vård med samma våld som tidigare.

Granath om hur många som avlidit före eller efter att ha fått vård:

Granath Andelen som avlidit utan vård eller under vård.doc

Granath om antal och andel som avlidit före respektive efter akutvård.

Anta att det egentligen är samma våldsmängd som utövas i början av 00-talet som i början av 90-talet, men att det ändå bara är 644 som dog i början på 00-talet istället för 719 som i början på 90-talet, enligt tabell 18. Här räknar jag för enkelhetens skull bara på antal döda, utan att ta hänsyn till befolkningsökning.

Det var 575 personer som dog innan vård i början av 90-talet, men bara 470 i början av 00-talet, enligt tabell 18.

Det är 105 personer, eller ca 15 per år. Säg att detta helt skulle bero på snabbare räddning, och att våldet egentligen varit på samma nivå från 90-talet till 00-talet. Då vore det ytterligare 15 personer extra per år på 00-talet med livshotande skador som hann komma in och få vård jämfört med på 00-talet.

På 90-talet var det 65 som avled efter vård, mot 116 på 00-talet enligt tabell 18. Det är ca 7 fler per år på 00-talet jämfört med på 90-talet.

Vad är det som säger att inte dessa extra 7 per år som dog efter vård kom av att 15 fler per år av de som förut inte hann komma in nu hann in och vårdades? Detta skulle i så fall handla om 15 väldigt svårt skadade, som alla skulle avlidit på 90-talet innan de hann få vård, men som nu hinner få vård, varav knappt hälften ändå dör trots att de hann få vård, men att 8 av dessa överlever p.g.a god vård?

Om 8 fler av de livshotande skadade nu hinner in och överlever, så blir det 54 på 7 år, och utgör stor del av skillnaden på 75 fall mellan antalet som dött under de två olika tidsperioderna. Bara ytterligare 21 fall, eller 3 minskade fall per år behöver förklaras. De fall för vilka det är oklart om de hann få vård minskade från 79 till 58, eller 3 per år. Så vi behöver anta att denna minskning kommer ur sådana som i denna grupp dog förr antingen innan de fick vård eller efter, men att de på 00-talet hann få vård och överlevde och försvann ur dödsoffer-statistiken.

Ett sådant scenario skulle då totalt förutsätta att något fler hann in och vårdades för allvarliga skador på 00-talet. Men det scenariot ser inte orealistiskt ut om man tittar på Granaths Figur 3 där vård för knivskurna ökat under den studerade perioden.

Så det går förklara hela minskningen av dödligt våld från den undersökta 7-årsperioden på 90-talet till den undersökta perioden på 00-talet med en kombination av snabbare och bättre vård. Det är en annan slutsats än Granaths slutsats som var att det inte gick att förklara hela minskningen av dödligt våld med bättre sjukvård.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s