Majoritetsbefolkningen pekas ut som främlingsfientlig av rapporter om hatbrottsstatistiken – Vilket är felaktigt!

Exempel på hur majoritetsbefolkningen pekas ut som främlingsfientlig då man redogör för hatbrottsstatistiken:

Enligt Brå identifierades 2014 drygt 4 310 polisanmälningar med främlingsfientliga
och rasistiska motiv, en ökning med 8 procent sedan 2013 och med 14 procent sedan
2010. Det rörde sig bland annat om skadegörelse, ofredanden eller misshandel
på grund av att gärningspersoner uppfattat den utsatta som tillhörande en viss
kategori baserad på hudfärg, nationalitet eller etnisk bakgrund. Hela 95 procent
av dessa hatbrott begicks mot minoritetsgrupper. Gärningspersonerna var i 84 procent av fallen en individ som räknas till majoritetsbefolkningen, och vid 11 procent av anmälningarna hörde gärningspersonen till en annan minoritetsgrupp. Ungefär 5 procent av anmälningarna gällde anmälda brott av någon från en minoritetesgrupp mot någon från majoritetsbefolkningen.

Citatet kommer från en rapport av Delmi: http://www.delmi.se/publikationer-seminarier#!/hatbrott-med-framlingsfientliga-och-rasistiska-motiv-kunskapsoversikt-20172

Det återger alltså BRÅs statistik som om nästan alla hatbrott med rasistiska motiv begås av majoritetsbefolkningen mot minoriteterna i Sverige: ”Gärningspersonerna var i 84 procent av fallen en individ som räknas till majoritetsbefolkningen”

Delmis rapport tar uppgifter från BRÅs hatbrottsstatistik:

https://www.bra.se/download/18.4c494ddd15e9438f8ada9786/1513175214923/2017_11_Hatbrott_2016.pdf

I BRÅs rapport kan man läsa att i fall där gärningspersonen är okänd så hanteras gärningen som ett hatbrott utfört av majoritetsbefolkningen mot en minoritet:

”I vissa fall är gärningspersonen okänd, och om inte något annat framgår i anmälan kodas gärningen som brott mot minoritet av majoritet.”

Sedan kan man läsa att det inte är en oansenlig andel hatbrott med rasistiska motiv där GM är okänd (och därmed hanteras som tillhörande majoritetsbefolkningen), utan detta gäller för nära hälften av främlingsfientliga hatbrott:

I drygt hälften (49 procent) av anmälningarna från år 2016 där ett främlingsfientligt/rasistiskt motiv har identifierats var gärningspersonen obekant för den utsatta personen. I kategorin obekant ingår för de utsatta helt okända personer, servicepersoner såsom poliser eller butikspersonal, och kunder eller klienter. I 35 procent av fallen var gärningspersonen helt okänd för den utsatta.

Man har alltså redan innan man börjat processa fallen med kända GM lagt någonstans mellan 35% till 49% av hatbrotten i högen märkt som en gärningsman från majoritetsbefolkningen! 35% är helt okända, men även bland resterande obekanta lär det finnas en stor andel som inte är identifierade med etnicitet (t.ex. majoritetsbefolkningen) eller religion.

Och där faller framställningen av att majoritetsbefolkningen utsätter minoriteterna för nästan alla hatbrott i Sverige.

Först räknar vi på fallet att alla obekanta saknar specificerad etnicitet. Så först tar vi 49% och lägger i högen M. Sedan har vi 51% kvar, varav andel x hamnar i högen M. Totalt hamnar 84% i högen M. Det ger att 49% + x*51% = 84%. x = 35/51. 68% av de kända fallen har GM ur majoritetsbefolkningen, och 32% har GM ur minoritetsbefolkningen.

Vi räknas också på fallet att endast 35% av alla obekanta saknar specificerad etnicitet. Så då tar vi först 35% och lägger i högen M. Sedan har vi 65% kvar, varav andel x hamnar i högen M. Totalt hamnar 84% i högen M. Det ger att 35% + x *65% = 84%. x = 75%. Då skulle 75% av de kända fallen ha GM ur majoritetsbefolkningen, och alltså 25% ha en GM från minoritetsbefolkningen.

I verkligheten kommer det att vara mer än 25% av hatbrotten med rasistiskt motiv som har en GM ur minoritetsbefolkningen. Då är GM från majoritetsbefolkningen inte längre överrepresenterad i befolkningen längre. 2017 var det 18,5% som var utrikes födda i Sverige, och om man även inkluderar de som var födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar så blir det 24,1% som har utländsk bakgrund: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik–riket/befolkningsstatistik-i-sammandrag/

Då är alltså de som har svensk bakgrund underrepresenterade i hatbrotten, trots att de hör till majoritetsbefolkningen!

Det överensstämmer bättre med alla undersökningar som pekar ut Sverige som ett land med ovanligt lite rasism.

Svenskarna är världens mest toleranta folk – invånarna i Hong Kong är mest främlingsfientliga. Det visar en global undersökning från World Value Survey

Enligt: https://www.metro.se/artikel/svenskarna-mest-toleranta-i-v%C3%A4rlden-xr

En annan vilseledande sak om hatbrott är att man ofta lyfter fram afrofobiska och islamofobiska hatbrott ut hatbrottsstatistiken.

Afrosvenskar utsätts också oftare för våld än andra grupper. Afrofobiska hatbrott står för 25 procent av alla hatbrott, trots att afrosvenskarna endast utgör några procent av befolkningen.

Citat från Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/MggebE/har-skriker-mannen-rasistiska-slagord-mot-jennifers-son

Men det där är inte en korrekt framställning av hotbrottsstatistiken. Mest utsatta är nämligen judar, sedan romer.

Afrosvenskar är en demografisk kategori som inkluderar alla invånare i Sverige med någon form av afrikanskt påbrå. Antalet afrosvenskar uppgår till åtminstone 180 000 individer av vilka 60% är utlandsfödda medan 40% är födda i Sverige, enligt http://www.tobiashubinette.se/afrofobi.pdf

Ur Delmis rapport om hatbrott, där är afrofobi vanligast (
”Brottsförebyggande rådet (Brå) anger i en rapport att drygt 6 200 hatbrott anmäldes 2014, en ökning med cirka vi 700 fall jämfört med året före. Av dessa anmälningar hade 69 procent (drygt 4 310 anmälningar) ett främlingsfientligt eller rasistiskt motiv (varav underavdelningarna afrofobiska utgjorde 25 procent och antiromska 7 procent). Åtta procent (490) av anmälningarna handlade om islamofobiska motiv och 4 procent (270) hade antisemitiska motiv”
Låt oss beräkna antalet hatbrott per person för de stora minoritetsgrupperna i Sverige.
”Det finns omkring 20 000 judar i Sverige”, enligt https://sv.wikipedia.org/wiki/Judar_i_Sverige
Antal muslimer: Ca 1 000 000 är från muslimska länder enligt https://aktuelltfokus.se/hur-manga-muslimer-finns-det-i-sverige/, men istället använder vi 800 000, som är antalet som identifierar sig som muslimer i Sverige, enligt Pew Research Center, vilket återges här:
Hatbrott per afrosvensk:
Afrofobiska hatbrott: 1 550
Afrosvenskar: 180 000
Brott/person = 0.0086
Hatbrott per jude:
Hatbrott: 270
Judar: 20000
Hatbrott per jude: 0.0135
Hatbrott per muslim:
Hatbrott: 490
Muslimer: 800 000
Hatbrott per muslim: 0.0006125
Hatbrott per rom:
Hatbrott: 434
Romer: 50 000
Hatbrott per rom: 0.00868
Vi ser alltså att judarna är mest utsatta för hatbrott, följt av romerna. Sedan följer utsattheten för afrosvenskar och muslimer.
Vad gäller antisemitiska hatbrott så brukar man ofta framställa den typiska gärningsmannen som högerextrem. Detta följer samma mönster som hur BRÅ antog att GM kom ur majoritetsbefolkningen vid hatbrott. För hatbrott mot judar verkar det som att man i tex Tyskland automatiskt registrerar det som ett hatbrott med högerextrem GM då offret är en jude.
En annan bild framkommer då man istället via enkäter frågar judarna själva om vilka som kränker dem. Nedan visas resultaten från en enkätstudie gjord av FRA, om vilka som utsatt judar för kränkningar.
Antisemitiska kränkningar enligt FRA
Resultatet blev alltså följande fördelning av gärningsman för antisemitiska kränkningar:

Muslimska extremister: 51%
Vänsterextrema: 25%
Högerextrema: 5%
Kristna: 0%
I rapporten kan man läsa om dåligt överensstämmelse mellan resultatet från enkäten och den tyska polisens hatbrottsstatistik:
German police statistics suggest that far-right actors commit most of the violence (see Figure 13). How can this be explained? Perhaps the share of right-wing perpetrators is in fact larger than indicated by the results of the FRA survey. We could also be looking at a categorisation problem. Could it be that German police considers antisemitism a right-wing type of ideology and thus categorises most antisemitic attacks as right-wing, regardless of the perpetrator’s ethnic or religious background?
Jag drar slutsatsen att BRÅ, polisen m.fl. organisationer har förutfattade meningar om hatbrott på ett sådant sätt att de är inriktade på att hatbrotten begås av gärningsmän från majoritetsbefolkningen, men en sådan överrepresentation finns inte. Jag drar vidare slutsatsen att man på ett liknande sätt förutsätter att förövaren vid antisemitiska brott är en högerextremist, vilket inte heller stämmer.

Uppdatering 2018-12-23:

Ny undersökning som pekar i samma riktning vad gäller antisemitism, hatet mot judar i Västeuropa kommer i första hand från människor med bakgrund i Mellanöstern och i andra hand kommer hatet från vänstern:

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews

4 reaktioner till “Majoritetsbefolkningen pekas ut som främlingsfientlig av rapporter om hatbrottsstatistiken – Vilket är felaktigt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s