Media har vilselett och skönmålat om invandringen

Migrationens ekonomi var ett av de första ämnena jag djupdök i när mitt politiska intresse väcktes sommaren 2015. Kanske delvis p.g.a. att det då började dyka upp alarmerande tweets på Twitter om en oerhört stor ökning av ensamkommande, den s.k. flyktingkrisen hade börjat. Men redan innan hade jag tyckt att det var konstigt att media … Fortsätt läsa Media har vilselett och skönmålat om invandringen

Hur vi fixar flyktingkrisen på riktigt

Efter att ha byggt upp en välfärdsstat och en självbild om Sverige som landet vid regnbågens slut tog vi på oss ett missionerande uppdrag att genom bistånd frälsa även länder i tredje världen. När framgången kom att bli begränsad yttrade sig besvikelsen i att det utåtriktade biståndet övergick till ett välvilligt men ogenomtänkt biståndsprojekt på … Fortsätt läsa Hur vi fixar flyktingkrisen på riktigt

Varken friskolor eller skolvalet orsakade resultatfallet i skolan

Friskolereformen 1992 införde kommunala bidrag till fristående skolor. Kommunerna ålades att betala friskolorna minst 85 procent av vad en elev kostade i den kommunala skolan. PISA är ett program för att testa och jämföra skolelevers kunskaper mellan länder och över tid. Det första testet genomfördes 2000, och det senaste genomfördes 2015. Testerna genomförs vart tredje … Fortsätt läsa Varken friskolor eller skolvalet orsakade resultatfallet i skolan

Gruppvåldtäkter ökar i Sverige, och denna ökning är kopplad till migrationen

Som jag skrev i min bloggpost från den 2 Maj så ökar gruppvåldtäkterna enligt den senaste djupstudien som BRÅ gjort över våldtäkter. Se bloggposten: https://faktafabriken.com/2018/05/02/okar-valdtakterna/ Enligt BRÅ så ökade både gruppvåldtäkter och överfallsvåldtäkter i antal under perioden 1995-2006. Gruppvåldtäkter ökade mest, med hela 377% under perioden. I mitt tidigare blogginlägg som refereras ovan så räknade … Fortsätt läsa Gruppvåldtäkter ökar i Sverige, och denna ökning är kopplad till migrationen

Vänstervridningen hos journalister och public service och vad vi borde göra åt den

Det är känt att det finns stora skillnader i hur hög tilliten är hos folk för medias rapportering i olika frågor. Enligt SOM har folk störst förtroende för medias rapportering om sjukvård och minst förtroende för medias rapportering om invandring. Miljöpartister har störst förtroende för medias rapportering om invandring och SD har lägst förtroende för … Fortsätt läsa Vänstervridningen hos journalister och public service och vad vi borde göra åt den

Vad kostar flyktinginvandringen?

Flyktinginvandringens kostnader består åtminstone i kostnader för mottagning (migrationsverkets kostnader m.m) och etablering, samt omfördelningskostnader som uppkommer för att Sverige är en välfärdsstat som omfördelar pengar från människor med höga inkomster till människor med låga inkomster. Omfördelningskostnaderna är summan av inbetald skatt minus bidrag och välfärdskonsumtion. Att det handlar om en nettokostnad beror huvudsakligen på … Fortsätt läsa Vad kostar flyktinginvandringen?

Majoritetsbefolkningen pekas ut som främlingsfientlig av rapporter om hatbrottsstatistiken – Vilket är felaktigt!

Exempel på hur majoritetsbefolkningen pekas ut som främlingsfientlig då man redogör för hatbrottsstatistiken: Enligt Brå identifierades 2014 drygt 4 310 polisanmälningar med främlingsfientliga och rasistiska motiv, en ökning med 8 procent sedan 2013 och med 14 procent sedan 2010. Det rörde sig bland annat om skadegörelse, ofredanden eller misshandel på grund av att gärningspersoner uppfattat … Fortsätt läsa Majoritetsbefolkningen pekas ut som främlingsfientlig av rapporter om hatbrottsstatistiken – Vilket är felaktigt!

Den relativa brottsligheten jämfört med våra grannländer ökar

Som jag visat i mina tidigare inlägg är det ganska svårt att jämföra våldet i Sverige nu med våldet från tidigare decennier. Jag har tagit upp hur snabbare och bättre vård gör att dödligt våld efter 90-talet påverkats av introduktionen av mobiltelefonen, och hur sjukhusdata efter 2007 påverkats av ändrade vårdrutiner. Andra trender i samhället … Fortsätt läsa Den relativa brottsligheten jämfört med våra grannländer ökar

Överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter har ökat

Att reda ut om våldtäkter ökar är inte en trivial uppgift. Anmälda våldtäkter har ökat kraftigt sett över en längre tidsperiod, men under denna period har våldtäktsbegreppet utvidgats juridiskt, men också i människors attityder och uppfattning om vad som är våldtäkt. Bästa informationen kommer från djupa analyser av våldtäktsstatistiken, där man rapporterar statistik för olika … Fortsätt läsa Överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter har ökat

Minskningen av vårdade för våld efter 2007 beror inte på minskat våld

  I debatten finns flera aktörer som vill försköna brottsutvecklingen. Detta beror gissningsvis på att de stödjer den nuvarande regeringen eller den nuvarande migrationspolitiken, och därför har ett intresse av att beskriva brottsutvecklingen som mindre oroande än vad den är. Till exempel händer det ofta att man i debatten refererar till minskat inskrivna patienter i … Fortsätt läsa Minskningen av vårdade för våld efter 2007 beror inte på minskat våld