Överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter har ökat

Att reda ut om våldtäkter ökar är inte en trivial uppgift. Anmälda våldtäkter har ökat kraftigt sett över en längre tidsperiod, men under denna period har våldtäktsbegreppet utvidgats juridiskt, men också i människors attityder och uppfattning om vad som är våldtäkt. Bästa informationen kommer från djupa analyser av våldtäktsstatistiken, där man rapporterar statistik för olika … Fortsätt läsa Överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter har ökat