Överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter har ökat

Att reda ut om våldtäkter ökar är inte en trivial uppgift. Anmälda våldtäkter har ökat kraftigt sett över en längre tidsperiod, men under denna period har våldtäktsbegreppet utvidgats juridiskt, men också i människors attityder och uppfattning om vad som är våldtäkt.

Bästa informationen kommer från djupa analyser av våldtäktsstatistiken, där man rapporterar statistik för olika typer av våldtäkter, för där kan man hitta statistik för våldtäkter som är mindre känsliga för lag och attitydförändringar. Jag tänker då framförallt på överfallsvåldtäkter, som under överskådlig tid ansetts som ett grovt brott både i lagstiftning och i folks attityder.

Senast BRÅ gjorde en djupanalys om våldtäkter var i rapport 2008:13 som tar upp utvecklingen under åren 1995–2006 för våldtäkt mot personer 15 år eller äldre: https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180008010/1371914724593/2008_13_valdtakt_mot_personer_over_15_ar.pdf

Förändring av våldtäkter
Överfallsvåldtäkter har de ökat i antal, men minskat som andel. Det tyder på att andra våldtäkter ökat mer pga attitydförändringar m.m, men att där finns en faktiskt ökning i botten.

Tabell 7 i BRÅs rapport visar bland annat utvecklingen av den särskilt grova våldtäktstypen överfallsvåldtäkt. Där kan man se att överfallsvåldtäkter ökade under den undersökta tidsperioden i antal, men minskat som andel, vilket indikerar att andra våldtäkter kan ha ökat mer pga utvidgning av våldtäktsbegreppet juridiskt såväl som i folkets attityder om vad som räknas som våldtäkt, men att det också finns en faktisk ökning av våldtäkter som inte påverkats av förändringar i lagstiftning eller attityder.

Rapportförfattarna skriver:

Efter en period då överfallsvåldtäkter legat på en stabil nivå, kring 300 anmälda fall per år, har en ökning skett med cirka en tredjedel. Överfallsvåldtäkter anses ha en hög anmälningsbenägenhet, och anmälningarna bör relativt väl spegla den faktiska brottslighetens utveckling…

Som tidigare diskuterats påverkas dessutom överfallsvåldtäkter troligen inte i samma utsträckning som andra typer av våldtäkt av attitydförändringar i samhället utan bör främst (även om inte enbart) kunna förklaras utifrån individuella egenskaper hos gärningspersonen

Attityder och lagstiftning till andra våldtäkter har förändrats inom överskådlig tid. Exempelvis kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet År 1965. Men kvinnofrid, som var en historisk svensk lag som förbjöd överfall och kidnappning av kvinnor instiftades enligt svensk historisk tradition redan av Birger jarl och bekräftades i Alsnö stadga från 1280.

Man kan också se i tabell 7 att våldtäkter med flera gärningspersoner ökat kraftigt under den rapporterade tidsperioden, både i antal och andel. Våldtäkter där flera gärningsmän deltar kan också ses som en grövre typ av våldtäkt där det är svårare att föreställa sig att attityden varit väldigt förlåtande tidigare.

En särskilt grov typ av våldtäkt där offret är särskilt värnlöst är därför överfallsvåldtäkt med flera gärningspersoner. Har dessa ökat?

Bland våldtäkter med flera gärningspersoner kunde år 1995 nästan en
tredjedel klassificeras som överfall medan motsvarande andel år 2006 är
18 procent

Låt oss då slå ihop den informationen från sidan 56 med informationen från tabell 7 från sidan 51 i BRÅs rapport:
1995: 116 gruppvåldtäkter, dvs 116/3 var även överfall, alltså hade ca 38 fall flera GM och överfall.
2006: 553 gruppvåldtäkter, dvs 0.18 * 553 var även överfall, alltså hade ca 99 fall flera GM och överfall.

Överfallsvåldtäkter med fler gärningsmän ökade alltså kraftigt i antal under den studerade perioden. Det är osannolikt att detta inte skulle spegla en faktiskt ökning av denna typ av våldtäkter, och är också en indikation på att våldtäkter överlag faktiskt har ökat eftersom den grövsta typen av respektive brottstyp kan anses vara det stabilaste sättet att mäta hur en brottstyp utvecklats p.g.a. okänslighet mot attitydförändringar och anmälningsbenägenhet.

Hur ser det då ut de senaste åren? Dessvärre har BRÅ inte gjort någon uppföljning på rapporten från 2008. Kanske för att det blivit känsligt att rapportera om utvecklingen av våldtäkter?

Den bästa indikationen vi har nu kan vara NTU, som visar på en ökande trend för utsatta för sexbrott.

NTU 2005-2016
Enligt NTU har sexbrott gått upp kraftigt senaste åren.

Från statistiken för anmälda brott för 2017 ser vi att antalet anmälda våldtäkter ökade med 10 procent. Mer anmärkningsvärt var att våldtäktsbrott mot pojke under 15 år ökat med 8 procent.

https://bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-01-18-anmalda-brott-2017—preliminar-statistik.html

 

Det går däremot inte dra lika säkra slutsatser från uppgifter i NTU och brottsstatistik för anmälda brott som från djupanalyser som isolerar statistik för mindre attitydkänsliga typer av sexbrott.

Min slutsats är att våldtäkter ökat från 1995 till 2006, särskilt mycket för gängrelaterade sexbrott. Det finns även indikationer för att sexbrott ökat de sista åren.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s